(+45) 70 70 72 52

Entreprenør

Vi har i virksomheden altid lagt væk på at udarbejde nye processer og metoder til at optimere produktionen.

I årene har vi specialiseret os i at udføre kabel og optiske fiberrørs netværk på til konkurrencedygtige priser.

Efter nogle år med traditionel grave metode, blev der omstruktureret og der blev ansat udenlandsk arbejdskraft, fortrinsvist fra Polen, som lige var trådt ind i EU samarbejdet.

Vi er dog i dag en virksomhed med lige dele danske som udenlandske medarbejdere, vi gør et stort arbejde for at integrere alle vores medarbejdere bl.a., ved at alle skal kunne arbejde sammen på tværs af oprindelse, kvalifikationer og køn.

Nye metoder blev udviklet og en proces sat i gang som ingen anden kabelentreprenør havde forsøgt sig med. En succes der kan ses på bundlinjen.

Vi tilbyder almindelige entreprenørydelser i virksomheden, vinterbekæmpelse og vedligehold af grønne arealer til virksomheder, samt vores teknikafdeling tilbyder en bred vifte af fiber- og netværk løsninger.

Selv om vores kerneydelse er af grave i jorden, er vi i gang med en certificering til ISO standarder.

Vi er begyndt at arbejde efter standarderne og ved at implementerer der hos vores underentreprenører.

Vi arbejder hele tiden med vores CSR (Corporate Social Responsibility) politik.

De senere år er der også gjort meget for at nedbringe forbruget af drivmidler og materialer. Til gavn både for at kunne give kunderne et billigere produkt af samme standard, men også for at vores aktiviteter kan bidrage til en forbedring af miljøet i Danmark.

Ligesom alle vores medarbejdere er under dansk overenskomst.

Vi vil derfor med vores CSR-politik sætte fokus på:

  • Vores forbrug af diesel og kun anvende de mest optimale maskiner på markedet.
  • Vi vil gennem vores målrettede arbejde nedbringe brugen af miljøfarlige stoffer.
  • Vi vil sætte krav til vores samarbejdspartnere og leverandører om deres aftryk på miljøet.
  • Vi vil forsætte og fastholde udenlands arbejdskraft, gennem gode arbejdsvilkår og samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Både på arbejdsgiver og arbejdstager side.
  • Vi vil fastholde vores arbejde med praktikanter fra sociale grupper som flygtninge, veteraner og unge mennesker.
  • Vi vil forsat arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.
  • Vi vil ikke underbyde entrepriser og projekter som vil være årsag til svindel og tab.

Vores omdømme skal vi være, kendt som en af de kabelentreprenører der ikke alene sætter høj indtjening som et mål. Men også er kendt for vores sociale samfundsansvar og ansvarstaget til miljøforhold.

Både de menneskelig og de fysiske rammer.