(+45) 70 70 72 52

Bestilt fibia?

Når du har bestilt fibernet, kan der nemt opstår en masse spørgsmål.

Vi har forsøgt at samle dem her samt en Trin for trin guide her under som forhåbentlig kan afhjælpe dine spørgsmål.

Trin for Trin guide

Der er flere muligheder for, hvordan din fiberforbindelse kan føres ind til din bolig. Du bliver derfor kontaktet af en fiberkonsulent, som sammen med dig finder frem til den mest optimale løsning.

Sammen med fiberkonsulenten aftaler du, hvor fiberkablet skal føres frem til boligen, og hvor fiberboksen ønskes placeret indvendigt. Fiberkonsulenten har også brug for at vide, om der er kabler eller andre forhindringer i jorden rundt om huset.

Sammen bliver I enige om detaljerne, som fiberkonsulenten tegner og beskriver i en etableringsaftale, som vi giver til entreprenøren. Du modtager selvfølgelig også et eksemplar af etableringsaftalen.

I nogle områder har vi allerede gravet kabler ned i vejen. Gælder det dit område, vil vi typisk kunne tilslutte din bolig til fibernettet i løbet af 6-10 uger.

Andre steder skal fibernettet først etableres. Det er en proces, der tager lang tid. Den kan tilmed blive påvirket af vejret, fx hård frost, som gør det umuligt at grave i jorden.

Gennemsnitligt går der 4-9 måneder med at grave, lægge kabler, etablere teknikhuse og tilslutte alle boliger. Derfor vil du i perioder opleve larm fra maskiner, ligesom du må forvente, at entreprenørens folk arbejder omkring dit hjem flere gange.

Når arbejdet

Når kablet er på plads ud for din bolig, er det tid til at føre et rør fra kablet i vejen og frem til dit hus. Vi benytter oftest en lokal entreprenør til arbejdet, og selv om vi bestræber os på at orientere dig om alle besøg, kan du opleve, at entreprenøren kommer uanmeldt.

I første omgang bliver der ført et tomt rør frem til husets facade. Hvis det er muligt, ”skydes” det ind under jorden mellem et hul ved vejen og et ved husmuren. I nogle tilfælde er der dog forhindringer, som gør det nødvendigt at grave en rende i jorden.

Ved dette arbejde er det ikke nødvendigt, at der er nogen hjemme, idet alt arbejde foregår udenfor.

Det er ikke til at sige præcis, hvor lang tid der går, da det afhænger af, om der allerede er fiber i boligen, om der er fiber i din vej eller i dit lokalområde.

Ligger der allerede fiber i din vej, skal den skydes eller graves ind til din bolig. Har du allerede fiber i din bolig, skal det aktiveres.

Tjek din adresse hos den pågældende leverandør af internet du har valgt.

Når det tomme rør er på plads, blæser vi selve fiberkablet ind i røret. Dette sker ikke nødvendigvis samme dag, som røret føres frem til huset. Vi efterlader et stykke uafsluttet fiberrør og kabel ved husmuren, som ikke må blive beskadiget. Også denne del af arbejdet udføres af eksterne samarbejdspartnere, som er godkendt af Fibia. Du behøver ikke at være hjemme til denne del af arbejdet.

Vi rydder pænt op på din grund

Vi efterlader så vidt muligt området i samme stand som før. Gravearbejdet efterlader dog altid mindre spor. I nogle tilfælde, kan vi ikke gøre arbejdet færdigt med det samme. Fx kan vi ikke så græs om vinteren. Men vi kommer tilbage snarest muligt.

Ca. 2 uger før den endelige tilslutning sender vi en e-mail eller et brev med en dato for, hvornår teknikeren kommer og tilslutter din bolig til fibernettet.

Ved dette besøg er det nødvendigt, at der er nogen hjemme til at lukke teknikeren ind.

Ønsker du at ændre tidspunkt eller dato, kan du aftale det direkte med teknikeren. Kontaktinformation vil stå i brevet/mailen, som vi sender til dig.

Til sidst kommer der en tekniker for at tilslutte din bolig. Han borer et lille hul i facaden og trækker fiberkablet igennem husmuren. Herefter installerer han fiberboksen, som du har aftalt med fiberkonsulenten (jf. din etableringsaftale).

Fiberboksen måler ca. 20 x 30 cm., og du skal inden besøget sørge for, at der er en stikkontakt (ikke forlængerledning) inden for 1 meter fra fiberboksen.

Når fiberboksen er på plads, hjælper teknikeren dig med at teste den trådløse forbindelse.

Nu er din fiberforbindelse klar, og du kan glæde dig over at have adgang til lynhurtigt internet, store tv-oplevelser og billig telefoni.

Ofte stillede spørgsmål

fibia.dk/fiber kan du tilkendegive din interesse for fibernet. Såfremt vi kommer til dit område med fibernet, kan du også bestille produkter.

Så længe vi kan levere og installere fibernet i din bolig inden for den planlagte tilslutningsperiode i området, kan du bestille til kampagneprisen. Vi forbeholder os retten til at annullere din bestilling, såfremt der ikke er et hus på installationsadressen, når vi er klar til at levere.